BLOG

Op 1 mei ll. is de nieuwe Vennootschapswet in werking getreden. Hierdoor verminderen het aantal vennootschapsvormen drastisch .. van 17 naar nog slechts 4: de NV, BV, maatschap en cooperatieve vennootschap blijven over... lees meer

Een geschil uitvechten voor de rechtbank kost tijd en geld. Aan de eindmeet zijn er alleen winnaars en verliezers. Er is geen gedragen oplossing tussen partijen. Een nieuwe wet moet een meer evenwichtige onderhandelde oplossing, met een onafhankelijke bemiddelaar, populairder maken.