legal services for your company

Meer informatie over onze expertise

Outsourcing or insourcing  


Financial stability is a challenge for many companies. Advius' services are developed in close consultation with our clients to be able to recover debts in a swift, effective manner and with the right "tone of voice".

Modern technologies are deployed: data optimalisation, digital warning, email + acceptemail payments, and many more.

Het is voor veel bedrijven een uitdaging om financieel gezond te blijven. Onze dienstverlening werd samen met onze cliënten ontwikkeld zodat we snel, efficiënt en met de juiste "tone of voice" achterstallige gelden incasseren. Uiteraard worden hier de meest moderne tools bij ingezet: data optimalisatie, digitale aanmaning, e-mail + acceptemail betalingen, inzet belmachine met persoonlijke touch,..

Mediation / Bemiddeling


Sometimes a file needs a different kind of attention. Often because your general terms and conditions provide Mediation or arbitration.

We have the experience to guide your company through these complex procedures.   

From A to Z...


Soms vergt een dossier nét een andere wijze van aandacht. Vaak omdat uw algemene contractvoorwaarden Mediation of Arbitrage hebben voorzien. Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres. 

Ons team heeft enkele ervaren medewerkers gespecialiseerd in het bemiddelingsproces. 

Van A tot Z...

Courses & seminars / Opleidingen


We like to share our knowledge. We believe it makes our relationships and our businesses stronger. We frequently provide guest lectures at KLUWER Opleidingen and the Institute for Creditmanagement.

Obviously we offer in-company training for our relations so your team can improve itself. We also offer our own training facailities, ideally situated in a green environment for up to 8 persons.

Your employees wil receive answers to questions with which they are confronted every day. It will make all the diverence.

Personal attention is central.


Onze medewerkers worden regelmatig gevraagd voor gastcolleges bij KLUWER Opleidingen of het Instituut voor Kredietmanagement. Uiteraard verzorgen wij ook voor onze eigen relaties bedrijfsinterne opleidingen zodat uw team zich kan verbeteren. Wij bieden ook onze eigen opleidingszaal aan. Optimaal geschikt voor groepen tot 8 personen in een mooi groen kader. Uw medewerkers krijgen ruimschoots de antwoorden op alle vragen waar zij dagelijks mee worden geconfronteerd. 

Persoonlijke aandacht staat centraal. 

Other services / Andere diensten


Advius is constantly on the move. We are a leading authority in legal collection procedures in Belgium and abroad for more than 12 years. Our services also include:

- E-invoicing
- Online legislation
- Cross border seizures

- ...

Constantly looking for new opportunities. For us, for our relations, partners and clients.

And for you?


Advius staat niet stil. Al meer dan 12 jaar toonaangevend in binnen- en buitenland op het vlak van legal collection procedures. 

Maar ook op het vlak van E-invoicing, van Online wetgeving, van pandrecht tot grensoverschrijdend beslag. 

Wij begeleiden met succes tijdelijke cessie van vorderingen tot en met de aan- en verkoop van vorderingen. Dag in, dag uit. 

Uitkijken naar nieuwe opportiniteiten en kansen. Voor ons, onze relaties & partners en cliënten. 

Voor U.