WIJZIGING WET Minnelijke Invordering van Schulden van de Consument

17-01-2020

WIJZIGING WET Minnelijke Invordering van Schulden van de Consument

Beste lezer,

Eind 2019 werd er, juist voor Kerstmis, een belangrijk voorstel tot wijzing van de Wet minnelijke invordering van schulden bij de consument aanvaard.

Niet enkel werd de titel veranderd in : Diverse bepalingen mbt de betaling van de factuur en tot wijziging van de wet van 20/12/2002 betreffende de invordering. Lees meer...