Contract verbreken kan binnenkort ook via mail ..

12-04-2018

Wie zich bekocht voelt, hoeft straks niet meer langs de rechter om het contract te verbreken. Een brief of een e-mail sturen volstaat.

Als u bedrogen bent of de andere partij de afspraken niet nakomt, is de tussenkomst van een rechtbank vaak onvermijdelijk om de overeenkomst te beëindigen en het conflict te beslechten.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil daar komaf mee maken. Op zijn voorstel zette de ministerraad vorige week het licht op groen voor een grondige hervorming van het algemeen contractenrecht, bij juristen beter bekend als het verbintenissenrecht.... 


Wat wil Geens veranderen?

Voortaan kunt u de tegenpartij gewoon per brief of per e-mail melden dat u zich niet meer gebonden voelt door het contract en de gemaakte afspraken. De hervorming spreekt van een 'buitengerechtelijke partijverklaring'. U kunt zo'n verklaring afleggen als u onder druk bent gezet om een contract te tekenen, als u een contract hebt afgesloten zonder dat u correct werd geïnformeerd of als de tegenpartij u heeft bedrogen. 

Als u gebruikmaakt van een buitengerechtelijke partijverklaring neemt u een risico. Als de rechter oordeelt dat de overeenkomst toch geldig is of dat de andere partij geen zware tekortkoming kan worden verweten, riskeert u op te draaien voor de kosten van de procedure of de andere partij een schadevergoeding te moeten betalen. 

'Het uitgangspunt blijft dat de rechter de overeenkomsten moet eerbiedigen en dat een woord een woord is', zegt het kabinet. 'Dankzij het wetsontwerp kan de rechter reageren op ongelooflijke prijsevoluties die het contract, voor de verkoper of de koper, totaal onrendabel maken. De rechter kan dan een op maat gemaakte aanpassing doorvoeren. Dat kan een prijsaanpassing zijn, maar hij kan het contract ook beëindigen.'


Wanneer gaat de hervorming in?

De wet die deze hervormingen mogelijk maakt, wordt ten vroegste deze zomer van kracht. Vanaf dan volgt een overgangsperiode van 18 maanden om de rechtspraktijk voldoende tijd te geven zich aan te passen en om na te gaan of er aanpassingen nodig zijn in een bijzondere wetgeving. De nieuwe regels treden ten vroegste in het voorjaar van 2020 in werking.